Manda

 

Krulltotts Amanda

SE

Manda

Manda är en tidigare fodertik som nu övergått i sin fodervärds ägo.
Manda är mamma till en kull med 6 fina valpar.

manda